Публично състезание с предмет Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2016/2017 и 2017/2018 год.

Заглавна страница -публикувано на 14.10.2016 г.

Решение - публикувано на 14.10.2016 г.

Обявление - публикувано на 14.10.2016 г.

Документация - публикувано на 14.10.2016 г.

Образци - публикувано на 14.10.2016 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовата оферта - публикувано на 08.11.2016 г.

Доклад и протоколи от дейността на комисията -публикувано на 15.11.2016 г.

Решение за избор на изпълнител -публикувано на 15.11.2016 г.

Договор - публикувано на 29.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 29.11.2016 г.