Публично състезание с предмет: Основен ремонт на улици в Община Антоново

Решение - публикувано на 27.03.2017 г.

Обявление -  публикувано на 27.03.2017 г.

 Документация -  публикувано на 27.03.2017 г.

 Технически проект -  публикувано на 27.03.2017 г.

Съобщение за промяна в датата и часа на отваряне на офертите - публикувано на 25.04.2017 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите оферти -  публикувано на 19.06.2017 г.

 Доклад и Протоколи от дейността на комисията - публикувано на 06.07.2017 г.

Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 06.07.2017 г.

Заповед за връщане на Процедурата - публикувано на 26.10.2017 г.

Решение на КЗК № 1123 от 05.10.2017 г. - публикувано на 26.10.2017 г.

Протокол №4 от дейността на комисията   - публикувано на 30.10.2017 г.

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 08.11.2017 г.

Обявление за прекратена поръчка - публикувано на 30.11.2017 г.