Пазарна консултация за Доставка на нова земеделска техника за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД

Запитване за оферта - публикувано на 12.10.2016 г.

Покана за пазарни консултации - публикувано на 12.10.2016 г.

Техническо предложение - публикувано на 12.10.2016 г.

Ценово предложение- публикувано на 12.10.2016 г.

Декларация - публикувано на 12.10.2016 г.

Заповед - публикувано на 24.10.2016 г.

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 26.10.2016 г.