Пазарна консултация за Консултация, подготовка и управление на Проект за фирма Тузлушка земя ЕООД

Запитване за оферта - публикувано на 12.10.2016 г.

Покана -публикувано на 12.10.2016 г.

Техническо предложение-публикувано на 12.10.2016 г.

Ценово предложение -публикувано на 12.10.2016 г.

Декларация-публикувано на 12.10.2016 г.

Заповед - публикувано на 24.10.2016 г.

Протокол - публикувано на 26.10.2016 г.