Пазарна консултация за Създаване на трайни насъждения и доставка на посадъчен материал за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД НОВА

Запитване за оферта - публикувано на 15.11.2016 г.

Покана - публикувано на 15.11.2016 г.

Техническо предложение - публикувано на 15.11.2016 г.

Ценово предложение - публикувано на 15.11.2016 г.

Декларация - публикувано на 15.11.2016 г.

Заповед - публикувано на 18.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията -публикувано на 21.11.2016 г.