Пазарна консултация за Доставка на нова земеделска техника за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД-НОВА

Запитване за оферта - публикувано на 15.11.2016 г.

Покана - публикувано на 15.11.2016 г.

Техническо предложение - публикувано на 15.11.2016 г.

Ценово предложение - публикувано на 15.11.2016 г.

Декларация - публикувано на 15.11.2016 г.

Заповед - публикувано на 18.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 21.11.2016 г.