Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за публично покана с предмет: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Семерци, община Антоново

Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за публична покана с предмет: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Семерци, община Антоново