Изготвяне на инвестиционен техн. проект за обект: Реконструкция и рехабилитация на IV-токласна общинска пътна мрежа в общ. Антоново по подобекти както следва

1. Път TGV 2135 /III-204, Славяново - Долец/ - Иванча - Граница общ. (Попово - Антоново) - Пиринец - Семерци - /III-204/ - от км.6+200 до км.16+200 - 10 км;

2. TGV 3002 /TGV 2135, Пиринец - Семерци/ - Долна Златица - от км. 0+000 до км. 2,2 км

 Решение за откриване на процедура - публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление - публикувано на 14.04.2016 г.

Документация за участие - публикувано на 14.04.2016 г.

Техническа спецификация/ задание за проектиране - публикувано на 14.04.2016 г.

Методика за оценка - публикувано на 14.04.2016 г.

Проект на договор - публикувано на 14.04.2016 г.

Образци - публикувано на 14.04.2016 г.

Протокол №2 от дейността на комисията - публикувано на 12.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 26.07.2016 г.

Протокол №3 от дейността на комисията -  публикувано на 01.08.2016 г.

Протокол №4 от дейността на комисията - публикувано на 01082016 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител - публикушано на 01.08.2016 г.

Договор - публикувано на 08.09.2016 г.

Информация за авансово плащане по Договор  - публикувано на 05.10.2016 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за изпълнение -публикувано на 05.10.2016 г.