Публично състезание с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от квотата на община Антоново

Решение - публикувано на 06.03.2017

Обявление - публикувано на 06.03.2017

Документация - публикувано на 06.03.2017

Решение за прекратяване - публикувано на 27.03.2017 г.

 Обявление за прекратена поръчка - публикувано на 10.04.2017 г.