Пазарна консултация за Проект: Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия

Пазарна консултация за Проект: Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия със светодиоден източник в населените места гр. Антоново, с. Добротица, с. Любичево, с. Семерци, с. Стара речка и с. Разделци общ. Антоново

Запитване за оферта - публикувано 13.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации - публикувано 13.09.2016 г.

Спецификация - публикувано 13.09.2016 г.

Прекратяване - публикувано на 19.09.2016 г.