Пазарна консултация за Проект: Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия-НОВО

Пазарна консултация за Проект: Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия със светодиоден източник в населените места гр. Антоново, с. Добротица, с. Любичево, с. Семерци, с. Стара речка и с. Разделци общ. Антоново

Запитване за оферта - публикувано на 19.09.2016 г.

Покана пазарни консултации - публикувано на 19.09.2016 г

Спицификация - публикувано на 19.09.2016 г

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 30.09.2016 г.

Решение за класилане - пуб.икувано на 30.09.2016 г.