„Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на Община Антоново по две обособени позиции”, както следва:

1.„Мазилки, бои, лакове, четки”, „Железария”, „ВиК части и санитарно обзавеждане”

2.„Пясък, чакъл, фракция, настилки”, „Дървен материал”

 

Документация за участие - Заглавна страница

Документация за участие - Съдържание

Публична покана

Приложение №1 - Указание за участие

Приложение №2 - Техническо задание

Приложение №3 - Образци на документи за участие

Протокол от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Договор за доставка на строителни материали - публикувано на 06.01.2015 г.

Допълнително споразумение за доставка на строителни материали - публикувано на 01.02.2016 г.