Пазарна консултация за Консултация, подготовка и управление на Проект за фирма Тузлушка земя ЕООД НОВО

Запитване за оферта - публикувано на 15.11.2016 г.

Покана - публикувано на 15.11.2016 г.

Техническо предложение - публикувано на 15.11.2016 г.

Ценово предложение - публикувано на 15.11.2016 г.

Декларация - публикувано на 15.11.2016 г.

Заповед - публикувано на 18.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 21.11.2016 г.