Обява с предмет: Изготвяне на Проект за обект: Реконструкция и преустройство на 10 броя жилищни сгради в с. Ястребино

Обява за обществена поръчка - публикувано на 08.11.2016 г.

Информация за публикуване на обява - публикувано на 08.11.2016 г.

Приложения към обявата - публикувано на 08.11.2016 г.

Образци - публикувано на 08.11.2016 г.

Въпрос:

Десетте къщи с еднакво планово разпределение ли са?

Отговор:

Десетте къщи не са с еднакво планово разпределение.

 Отговорено на: 10.11.2016 г.

 

Въпрос:

Осигурено ли е финансирането на проектирането от държавния бюджет?

Отговор:

Поръчка ще се финансира с целеви средства, предоставени на  Община Антоново от републиканския бюджет за 2016 г.

Отговорено на: 10.11.2016 г.

Съобшение за отваряне на оферти - публикувано на 15.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 28.11.2016 г.

 Договор - публикувано на 12.12.2016 г.