Публично състезание с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните инсттитуции и социални услуги в общността по 7 обособени позиции

Обособена позиция №1 "Доставка на хляб и хлебни изделия"
Обособена позиция №2 "Доставка на мляко, млечни продукти и яйца"
Обособена позиция №3 "Доставка на месо и месни продукти"
Обособена позиция №4 "Доставка на пресни плодове и зеленчуци"
Обособена позиция №5 "Доставка на консерви, замразени зеленчуци и сушени плодове“
Обособена позиция №6 "Доставка на риба и рибни продукти“
Обособена позиция №7 "Доставка на варива, подправки, сладкарски изделия и други хранителни продукти"

 Решение за откриване на процедура - публикувано на 05.12.2017 година

Обявление за поръчка - публикувано на 05.12.2017 година

Документация -публикувано на 05.12.2017 година

Образци и приложения -публикувано на 05.12.2017 година

Решение за прекратяване - публикувано на 18.12.2017 г.

Обявление за прекратена поръчка - публикувано на 03.01.2018 г.