Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на ЦДГ - Антоново, за извършване на социална услуга

Документация за Публична покана за хранителни продукти