Пазарна консултация за проект - Инвестиционен технически проект за обект - Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново

Запитване за оферта - публикувано на 20.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации - публикувано на 20.09.2016 г.

Технически спецификации - публикувано на 20.09.2016 г.

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 30.09.2016 г.

Решение за класиране - публикувано на 30.09.2016 г.