ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА АНТОНОВО

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Антоново