Класиране на офертите за обществена поръчка Предоставяне на цифрова услуга клас GSM

Класиране на офертите за обществена поръчка Предоставяне на цифрова услуга клас GSM