Открита процедура по ЗОП - проект BG 0029 - Търг 2

Открита процедура по ЗОП - проект BG 0029Търг 2

Документация

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА  И  УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА  АНТОНОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG 0029 – „ІТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИО – ОБЩИНА  АНТОНОВО, СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ  № С – 17 / 20.07.2009 ГОДИНА”

Публикувана на: 14.05.2010 г.

Краен срок за подаване на документите: 24.06.2010 г.

raw/uploads/Antonovo/Ikonki/diskette.gif  Решение търг 2

raw/uploads/Antonovo/Ikonki/diskette.gif  Обявление търг 2-част1

raw/uploads/Antonovo/Ikonki/diskette.gif  Обявление търг 2-част2