Открита процедура по ЗОП - проект BG 0029 - Търг 1

Документация

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Осъществяване на консултантски услуги за общинска администрация при Община Антоново в изпълнение на  проект  BG 0029 – „ІТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИО – ОБЩИНА  АНТОНОВО, финансиран от ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ, ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП, съгласно споразумение № С – 17 / 20.07.2009 г.,  по 3 обособени позиции.

Публикувана на: 30.04.2010 г.

Краен срок за подаване на документите: 10.06.2010 г.

  Документация

сканиран документ стр.1
сканиран документ стр.2
сканиран документ стр.3
сканиран документ стр.4
сканиран документ стр.5
сканиран документ стр.6
сканиран документ стр.7
сканиран документ стр.8
сканиран документ стр.9
сканиран документ стр.10
сканиран документ стр.11
сканиран документ стр.12
сканиран документ стр.13
сканиран документ стр.14
сканиран документ стр.15
сканиран документ стр.16
сканиран документ стр.17
сканиран документ стр.18
сканиран документ стр.19
сканиран документ стр.20
сканиран документ стр.21
сканиран документ стр.22