Проект „Осигуряване на топъл обяд” 2016

         Община Антоново сключи договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016”.

         В обществената трапезария ще се хранят 45 човека за период от 01.06.2016 година до 30.09.2016 година.

          Община Антоново сключи Допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016” за удължаване на срока на Договора от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г.