Проект: Рехабилитация на път TGV GV 3021 / III - 408, Таймище - Стеврек - Свирчево

 

Цел на проекта

Рехабилитация на път

Стойност на проекта

1 300 000 лв.

финансирано от

ПРСР

Срок за изпълнение

2014 - 2015 година