Проект: Обществена трапезария

Проект: „Обществена трапезария”

 

Цел на проекта

Осигуряване  топъл обяд за хора в неравностойно социално положение.

Стойност на проекта

7 360 лв.

Донорска програма/проект

АСП - Министерството на труда и социалната политика

Срок за изпълнение

от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

Целева група

50 души