Тарифа за начални тръжни цени при отдаване под наем и аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд

Тарифа за начални тръжни цени при отдаване под наем и аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд