Тарифа за базисни цени за отдаване под наем на общински имоти

Тарифа за базисни цени за отдаване под наем на общински имоти