Регистър на разпоредителните сделки с общински имоти

Регистър на разпоредителните сделки с общински имоти за периода 2001-2016 г.