Регистър на публична общинска собственост

 

Регистър на публичната общинска собственост - 2017