Регистър на частната общинска собственост

Регистър на частана общинска собственост - до декември 2016 г.