Регистър на частната общинска собственост

 

Регистър на частна общинска собственост - 2017 г.