Отчети за управлението на общинската собственост

Отчет за управлението на общинската собственост през 2016 година