Решения на Общинския съвет

 Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2009 г. от №140 до №183

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2010 г. от №184 до №281

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 г. от №282 до №348

 Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 - 2012 г. от №1 до №104

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2012 - 2013 г. от №105 до №200

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2013 г. от №201 до №295

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от №296 до №360

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от № 361 до № 413

Архив решение на Общински съвет Антоново за 2015 г. от № 414 до № 489

Архив Решения на Общински съвет -Антоново за 2015 г. от №490 до №532

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново за 2015 г. и 2016 г. от №1 до №102 от 30.06.2016

Решение №103 от 28.07.2016 г.

Решение №104 от 28.07.2016 г.

Решение №105 от 28.07.2016 г.

Решение №106 от 28.07.2016 г.

Решение №107 от 31.08.2016 г.

Решение №108 от 31.08.2016 г.

Решение №109 от 31.08.2016 г.

Решение №110 от 31.08.2016 г.

Решение №111 от 31.08.2016 г.

Решение №112 от 31.08.2016 г.

Решение №113 от 31.08.2016 г.

Рещение №114 от 19.09.2016 г.

Рещение №115 от 19.09.2016 г.

Решение №116 от 29.09.2016 г.

Решение №117 от 29.09.2016 г.

Решение №118 от 29.09.2016 г.

Решение №119 от 29.09.2016 г.

Решение №120 от 29.09.2016 г.

Решение №121 от 29.09.2016 г.

Решение №122 от 29.09.2016 г.

Решение №123 от 29.09.2016 г.

Решение №124 от 29.09.2016 г.

Решение №125 от 27.10.2016 г.

Решение №126 от 27.10.2016 г.

Решение №127 от 27.10.2016 г.

Решение №128 от 27.10.2016 г.

Решение №129 от 27.10.2016 г.

Решение №130 от 27.10.2016 г.

Решение №131 от 27.10.2016 г.

Решение №132 от 24.11.2016 г.

 Решение №133 от 24.11.2016 г.

Решение №134 от 24.11.2016 г.

Решение №135 от 24.11.2016 г.

Решение №136 от 15.12.2016 г.

Решение №137 от 15.12.2016 г.

Решение №138 от 15.12.2016 г.

Решение №139 от 15.12.2016 г.

Решение №140 от 15.12.2016 г.

Решение №141 от 15.12.2016 г.

Решение №142 от 26.01.2017 г.

Решение №143 от 26.01.2017 г.

Решение №144 от 26.01.2017 г.

Решение №145 от 26.01.2017 г.

Решение №146 от 26.01.2017 г.

Решение №147 от 26.01.2016 г.

Решение №148 от 26.01.2017 г.

Решение №149 от 26.01.2017 г.

Решение №150 от 26.01.2017 г.

Решение №151 от 26.01.2017 г.

Решение №152 от 26.01.2017 г.

Решение №153 от 26.01.2017 г.

Решение №154 от 26.01.2017 г.

Решение №155 от 26.01.2017 г.

Решение №156 от 26.01.2017 г.

Решение №157 от 22.02.2017 г.

Решение №158 от 22.02.2017 г.

Решение №159 от 22.02.2017 г.

Решение №160 от 22.02.2017 г.

Решение №161 от 22.02.2017 г.

Решение №162 от 22.02.2017 г.

Решение №163 от 22.02.2017 г.

Решение №164 от 22.02.2017 г.

Решение №165 от 22.02.2017 г.

Решение №166 от 22.02.2017 г.

Решение №167 от 22.02.2017 г.

Решение №168 от 22.02.2017 г.

Решение №169 от 22.02.2017 г.

Решение №170 от 22.02.2017 г.

Решение №171 от 30.03.2017 г.

Решение №172 от 30.03.2017 г.

Решение №173 от 30.03.2017 г.

Решение №174 от 30.03.2017 г.

Решение №175 от 30.03.2017 г.

Решение №176 от 30.03.2017 г.

Решение №177 от 30.03.2017 г.

Решение №178 от 30.03.2017 г.

Решение №179 от 30.03.2017 г.

Решение №180 от 06.04.2017 г.

Решение №181 от 27.04.2017 г.

Решение №182 от 27.04.2017 г.

Решение №183 от 27.04.2017 г.

Решение №184 от 27.04.2017 г.

Решение №185 от 27.04.2017 г.

Решение № 186 от 27.04.2017 г.

Решение №187 от 27.04.2017 г.

Решение №188 от 27.04.2017 г.

 Решение №189 от 27.04.2017 г.

Решение №190 от 27.04.2017 г.

Решение №191 от 27.04.2017 г.

Решение №192 от 27.04.2017 г.

Решение №193 от 27.04.2017 г.

Решение №194 от 27.04.2017 г.

Решение №195 от 27.04.2017 г.

Решение №196 от 27.04.2017 г.

Решение №197 от 27.04.2017 г.

Решение №198 от 27.04.2017 г.

Решение №199 от 27.04.2017 г.

Решение №200 от 27.04.2017 г. 

Решение №201 от 05.05.2017 г.

Решение №202 от 05.05.2017 г.

 Решение №203 от 05.05.2017 г.

Решение №204 от 05.05.2017 г.

Решение №205 от 05.05.2017 г.

Решение №206 от 19.06.2017 г.

Решение №207 от 10.07.2017 г.

Решение №208 от 21.07.2017 г.

Решение №209 от 21.07.2017 г.

Решение №210 от 21.07.2017 г.

Ришиние №210 от 21.07.2017 г.

Решение №211 от 21.07.2017 г.

Решение №212 от 21.07.2017 г.

Решение №213 от 21.07.2017 г.

Решение №214 от 21.07.2017 г.

Решение №215 от 21.07.2017 г.

Решение №216 от 21.07.2017 г.