Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти 2017 г.