Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания