Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и на изменението им

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и на изменението им