Заместник - кметове

 

raw/uploads/Antonovo/ibriqmov snimka.jpg    

инж. Исмаил Халилов Ибрямов

заместник-кмет на община Антоново

Роден на 20.02.1967 год.

Образование и квалификация

-  1982 – 1986 г. – Техникум по горско стопанство – гр. Тетевен –техник лесовъд

-  1990 -1996 г. – ШУ „Константин Преславски” – гр. Шумен – специалност „Биология и Химия” – магистър

-  2005 -2006 г. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново – специалност „Регионално развитие и политика” – магистър

-  2008 - 2012 г.  –  ЛТУ – гр. София – специалност „Горско стопанство”  – магистър

 Семейно положение:

-   Женен с две деца – момиче и момче

 Професионална кариера:

-  1988 – 1990 г. – Технически ръководител на обекти в ДЛ гр. Омуртаг

-  1991 – 2002 г. – Учител по Биология и Химия в ОУ „Христо Смирненски” с. Добротица

-  2002 – 2005 г. – Община Антоново – старши специалист „Стопански дейности”

-  2005 – 2007 г. – Управител на Общинска фирма „Тузлушка гора” ЕООД при Община Антоново

- 2007 - 2011 г  - Председател на ОбС гр. Антоново

- от 03.11.2011 - заместник-кмет на община Антоново

 e-mail: info@antonovo.bg
 GSM: 0888286191
 телефон: 06071/2214

 

 

Неджиб Ашимов Ашимов

заместник-кмет на община Антоново

Роден на 07.09.1978 год.

Образование и квалификация

-  1992 – 1996 г. – СОУ „св.св. Кирил и Методий” – гр. Антоново

-  1999 - 2003 г. – СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов – специалност „Финанси” – бакалавър

-  2003 - 2004 г. – СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов – специалност „Банков мениджмънт” – магистър

 Семейно положение:

-   Неженен

 Професионална кариера:

- 2005 – 2006 г. – Мл. експерт „ГРАО” - Община Антоново

- 2006 – 2012 г. – Инспектор „Местни данъци и такси” - Община Антоново

- от 02.05.2012 г. - заместник-кмет на община Антоново

 e-mail: nashimov@abv.bg
 GSM:0884044844
 Тел: 06071/2222, втр.48

 

raw/uploads/Antonovo/Nedjati(2).jpg

 

Неджатин Ахмедов Мустафов

заместник-кмет на община Антоново

Роден на 03.08.1974год.

Образование и квалификация

-  1989 – 1992 г. – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново

-  1994 -1998 г. – ЮзУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност „Агромениджмънт” – бакалавър

Свидетелство за професионална квалификация - учител

 Семейно положение:

-   Женен с две деца – момиче и момче

 Професионална кариера:

-  1998 – 2003 г. – Началник на пощенска станция – с. Стеврек

-  2003 – 2015 г. – Кмет на кметство с. Стеврек

-  2015 г. – заместник кмет на община Антоново

 

 e-mail: ant_stevrek@abv.bg

 GSM: 0885764249
 телефон: 06071/2228; 06071/ 2222, вътр. 23