Секретар

Мехмед Ахмедов Мехмедов

Роден на 05.01.1972 г.

Образование и квалификация:
1987-1990 г. – СОУ”Даки Йорданов” - гр.Омуртаг
1993-1995 г. – Педагогически институт - гр.Силистра - (бакалавър)
1997-2000 г. - ШУ "Еп.Константин Преславски " - гр.Шумен -  (магистър)

Владее английски, руски и турски език

Семейно положение:
Женен с две деца

Професионална дейност:
    1995-2000 г. - Учител  - ОУ с.Трескавец
    2000-2003 г. – Началник сектор - ОССП - гр.Антоново
    2003-2011 г. - Началник –ОС”Земеделие” гр. Антоново
от 01.06.2011 г. - Секретар - Община Антоново


         e-mail: info@antonovo.bg
личен e-mail: mehmedov72@abv.bg
     телефон: 06071/2267