Кмет

 
 

инж. Исмаил Халилов Ибрямов

ВрИД Кмет на община Антоново

Роден на 20.02.1967 год.

Образование и квалификация

-  1982 – 1986 г. – Техникум по горско стопанство – гр. Тетевен –техник лесовъд

-  1990 -1996 г. – ШУ „Константин Преславски” – гр. Шумен – специалност „Биология и Химия” – магистър

-  2005 -2006 г. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново – специалност „Регионално развитие и политика” – магистър

-  2008 - 2012 г.  –  ЛТУ – гр. София – специалност „Горско стопанство”  – магистър

 Семейно положение:

-   Женен с две деца – момиче и момче

 Професионална кариера:

-  1988 – 1990 г. – Технически ръководител на обекти в ДЛ гр. Омуртаг

-  1991 – 2002 г. – Учител по Биология и Химия в ОУ „Христо Смирненски” с. Добротица

-  2002 – 2005 г. – Община Антоново – старши специалист „Стопански дейности”

-  2005 – 2007 г. – Управител на Общинска фирма „Тузлушка гора” ЕООД при Община Антоново

- 2007 - 2011 г  - Председател на ОбС гр. Антоново

- от 03.11.2011 - заместник-кмет на община Антоново

 e-mail: info@antonovo.bg
 GSM: 0888286191
 телефон: 06071/2214