Кмет

 
  

Хайредин Мустафов Мехмедов

                                                                            

raw/uploads/Antonovo/Hari(2).jpg

  Роден на 24.01.1975 г.

Образование и квалификация:

 1990-1994 г. - Техникум по строителство -  гр.Търговище - Строителен техник

 1999-2004 г. - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград - Стопанско управление (бакалавър)

 2009 г. - ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Велико Търново - Регионално развитие (магистър)

 Владее английски, руски и турски език

 Семейно положение:

Женен с две деца

 

 Професионална дейност:

1998-2003 г. - Строителен техник - БКС - гр.Антоново

2003-2007 г. - Ръководител - Районна пътна служба - гр.Антоново

2007-2008 г. - Директор дирекция "Проектна дейност и строителство" - Община Антоново

2008-2011 г. - Заместник кмет - Община Антоново

от 03.11.2011 г. - 07.07.2017 г.- Председател на ОбС Антоново

 

e-mail: info@antonovo.bg, ob_antonovo@abv.bg

личен e-mail: hmehmedov@abv.bg

GSM: 0885 007 311

телефон: 06071/2101