Директори на Дирекции

 

 

Маргарита Георгиева Павлова
Директор на дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
тел. 0885 297 723
e-mail:
info@antonovo.bg

 

Татяна Петрова Петрова
Директор на дирекция "Финансово-стопанско дейност и управление на собствеността"
тел. 0888 748 791 
e-mail: info@antonovo.bg

 

 

Господин Пенев Халачев
Директор на дирекция "Местни приходи, търговия, транспорт и туризъм"
тел. 0888 279 893
e-mail:
Info@antonovo.bg

 

инж. Петинка Стоянова Петрова - Николова
Директор на дирекция "Устройство на територията, екология, образование и проекти"
тел. 0886 796 238 
e-mail:
Info@antonovo.bg