Телефонен указател на кметове на кметства и кметски наместници

Име и фамилия

 

Длъжност

Населено място

Стац. №

Моб. №

Хрюстем Алимов

Кметски наместник

с.Банковец,

с. Свободица,

с. Букак,

с. Малка черковна

060580861

0886 404 271

Кадир Кадиров

Кметски наместник

с.Великовци

060580863

0886 404 283

Сейфетин Сеидахмедов

Кметски наместник

с. Вельово

060580712

0886 404 267

Стоян Стойнев

Кметски наместник

с. Девино,

с. Шишковица

060580701

0886 404 291

Ремзие Юмерова

Кметски наместник

с. Дл.поляна,

с. Дъбравица,

с. Халваджийско, с. Яребично

060580702

0886 404 264

Саид Юмеров

Кмет на кметство

с. Добротица,

с. Присойна,

с. Язовец

060580719

0886 404 269

Бинназ Адем

Кметски наместник

с. Горна Златица,

с. Долна Златица,

Пиринец

 

0885 398 405

Анани Илиев

Кмет на кметство

с. Изворово

060580842

0886 404 286

Айсел Алиева

Кмет на кметство

с. Капище

060580865

0886 404 268

Севгин Махремов

Кметски наместник

с. Китино

060580871

0886 404 274

Вилдан Юмер

Кмет на кметство

с. Коноп

060580873

0886 404 273

Ешреф Ибрямов

Кметски наместник

с. Крушолак,

с. Свирчево

060580843

0886 404 262

Исмаил Мехмедов

Кметски наместник

с. Кьосевци,

с. Поройно,

с. Стойново

060580707

0886 404 263

Мелиха Мехмедова

Кмет на кметство

с. Любичево

060580722

0886 404 280

Стефан Стефанов

Кметски наместник

с. Малоградец

060580704

0886 404 279

Ивалин Миланов

Кмет на кметство

с. Моравица

060580705

0886 404 278

Ахмед Сеидов

Кметски наместник

с. Милино,

с. Глашатай

060580847

0886 404 289

Бехчет Кадиров

Кмет на кметство

с. Моравка

060580892

0886 404 281

Валентин Маринов

Кметски наместник

с. Орач

060580849

0886 404 266

Хюсеин Хюсеинов

Кмет на кметство

с. Разделци

060580721

0886 404 285

Джевдет Салимов

Кметски наместник

с. Равно село,

с. Стройновци

060580853

0884 721 890

Ружди Хабилов

Кмет на кметство

с. Стеврек,

с. Чеканци

060580723

0884 718 820

Мехмед Исмаилов

Кметски наместник

с. Стара речка,

с. Богомолско,

с. Мечево

060580865

0886 404 284

Соня Димитрова

Кмет на кметство

с. Семерци

060580709

0886 404 265

Зекерие Исмаилов

Кмет на кметство

с. Старчище

060580827

0886 404 287

Илхан Ахмедов

Кмет на кметство

с.Таймище,

с. Пчелно

060580713

0886 404 288

Исмаил Исмаилов

Кмет на кметство

с. Трескавец

060580893

0888 289 202

Стилиян Станчев

Кмет на кметство

с. Черни бряг

060580714

0886 404 277

Орхан Мустафов

Кмет на кметство

с.Черна вода

060580830

0886 404 270

Катя Малчева

Кметски наместник

с.Ястребино,

кв. Божица

060580718

0886 404 272